Byggautomasjon

Byggautomasjon er en investering som fort blir lønnsom. Med smarte systemer som styrer, overvåker og regulerer bygningers tekniske og elektriske anlegg, samt smarte energisparingsalternativer som automatisk skrur av lys, og setter styrke i ventilasjonsanlegg ned når personer er ferdig på jobb, så sparer man fort mye på driftskostnader.

Smart byggautomasjon som også overvåker anlegg vil også gi beskjed til for eksempel våre teknikere med en gang anlegget anser at behovet er tilstede for service eller vedlikehold. Dette sparer dere også penger på da alternativet til service og vedlikehold fort kan bli dyr utskifting.

Ta kontakt om du har spørsmål vårt tilbud tilknyttet kjøling.